Spoločnosť JH-ROAD

   Spoločnosť JH-ROAD s.r.o., pôsobí v stavebnom priemysle od roku 2008 a postupne sa vyprofilovala medzi stavebné spoločnosti, ktoré v rámci svojho pôsobenia zabezpečujú služby súvisiace s prípravou a realizáciou cestných stavieb. V priebehu uplynulých rokov realizovala množstvo stavieb na území Slovenska a v Českej republike, kde nazbierala skúsenosti. Dnes ponúka spotrebiteľovi i budúcim obchodným partnerom kvalitnú prácu na vysokej úrovni.

   JH- ROAD s.r.o., je profesionálna, seriózna a spoľahlivá spoločnosť so širokým záberom pôsobnosti. O dynamickom vzostupe svedčí kvalitatívny rozmach spoločnosti, ale aj budovanie stabilného tímu zamestnancov.

   Hlavnou oblasťou našej pôsobnosti je príprava sanačných vrstiev /podkladových vrstiev/ pre kladenie zámkovej dlažby ako aj samotná realizácia kladenia zámkovej dlažby pre domácich i zahraničných investorov. Ďalšou oblasťou ,kde spoločnosť dosahuje veľmi dobré výsledky sú malé a stredné plochy okolo rodinných domov, chodníky, terasy, či príjazdové komunikácie a parkoviská. Naša flexibilnosť sa prejavila aj v realizácii betónových základov pod montované domy, či rekonštrukcii bytov.

Na začiatku je prianie a vízia zákazníka. Na konci dielo, ktoré sa stane súčasťou Vašej úspešnej budúcnosti.